Small menu 1

Hengitysyhdistyksen hallinto

Hengitysyhdistyksen hallinnosta säädetään yhdistyksen omissa säännöissä ja yhdistyslaissa. Lisäksi hengitysyhdistyksen on noudatettava mm. kirjanpitolakia ja -asetusta. 

Rekisteröityneellä hengitysyhdistyksellä on oikeustoimikelpoisuus, se voi tehdä sopimuksia ja laatia rahoitushakemuksia. Jos yhdistyksen tiedot muuttuvat, niistä on tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Sivustolla on ohjeet myös yhdistysten perustajille. Hengitysliitto on laatinut mallisäännöt hengitysyhdistyksen käyttöön. 

Suomen Sosiaali ja Terveys ry SOSTE on koonnut käytännön vinkkejä Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositukseen.