Small menu 1

Hengitysyhdistyksen hallinto

Hengitysyhdistyksen hallinnosta säädetään yhdistyksen omissa säännöissä ja yhdistyslaissa. Lisäksi hengitysyhdistyksen on noudatettava mm. kirjanpitolakia ja -asetusta. 

Rekisteröityneellä hengitysyhdistyksellä on oikeustoimikelpoisuus, se voi tehdä sopimuksia ja laatia rahoitushakemuksia. Muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin on tehtävä silloin kun rekisteröidyn yhdistyksen osoite- ja yhteystiedot muuttuvat, hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat vaihtuvat tai yhdistyksen säännöt muuttuvat. Hengitysliitto on laatinut mallisäännöt hengitysyhdistyksen käyttöön. 

Suomen Sosiaali ja Terveys ry SOSTE on koonnut käytännön vinkkejä Yhdistysten hyvä hallintotapa -suositukseen.