Small menu 1

Hengitysyhdistyksen vakuutusturva

Hengitysyhdistyksen on huolehdittava itselleen tarvittavan vakuutusturvan järjestämisestä. Hengitysliitto suosittelee hengitysyhdistystä ottamaan yhteyttä eri vakuutuksen tarjoajiin ja käymään keskustelua yhdistyksen toimintaan soveltuvasta vastuu- ja vahinkovakuutuksista. Hengitysliitto suosittelee myös kertomaan jäsenille ja eri tilaisuuksiin osallistujille vakuutusturvan olemassaolosta tai sen puuttumisesta. 

Hengitysyhdistykselle voi syntyä korvausvastuu esimerkiksi henkilö- ja esinevahingoista. Joskus voi olla tarpeen täydentää vakuutusturvaa erillisellä tilaisuuskohtaisella vastuuvakuutuksella tai vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella (talkoot, liikuntaryhmät). Jos yhdistyksellä ei ole matkavakuutusta, sen on tiedotettava osallistujia etukäteen ja suositeltava henkilökohtaisen matkavakuutuksen hankkimista. 

On mahdollista, että hengitysyhdistys järjestää toimintansa (talkoot, liikuntaryhmät jne.) ilman vakuutusturvaa. Tällöin yhdistyksen on kerrottava osallistujille, että harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla. 

Hengitysliiton vakuutusturva on voimassa koulutuksissa, järjestöpäivillä ja Helin kesässä sekä niihin välittömästi liittyvillä kokousmatkoilla.