Small menu 1

Hengitysyhdistyksen kokoukset

Hengitysyhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa yhdistyksen varsinaiset jäsenet käyttävät äänioikeuttaan. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Hengitysyhdistyksen kokouskäytännöistä päätetään yhdistyksen säännöissä. Hengitysyhdistykset voivat valita joko yhden vuosikokouksen mallin tai kahden vuosikokouksen mallin

Lisäksi yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun

  • yhdistyksen kokous niin päättää tai
  • hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
  • vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii. 

Vinkkejä hyvistä kokouskäytännöistä: Opintokeskus Sivis.

Etäosallistuminen: Patentti- ja rekisterihallinto