Small menu 1

Hengitysyhdistys Hengitysliiton jäsenenä

Hengitysliittoon kuuluvat hengitysyhdistykset luetellaan liiton verkkosivuilta

Jäsenmaksujen tilittäminen

Hengitysliitto laskuttaa henkilöjäsenten vuotuiset jäsenmaksut ja tilittää ne liiton osuudella vähennettynä hengitysyhdistyksille. Yhdistysten on ilmoitettava jäsenmaksunsa suuruus liiton jäsenasiainhoitajalle viimeistään 23.11., jotta seuraavan vuoden jäsenmaksu voidaan periä jäseniltä oikean suuruisena.

Hengitysliitto saa osan hengitysyhdistyksen henkilöjäseniltä perimästä jäsenmaksusta. Jokainen hengitysyhdistys päättää oman jäsenmaksunsa suuruuden. Liitolle tuleva osuus jäsenmaksuista (2019) on: 

  • varsinainen jäsen 15 euroa
  • perheenjäsen 8 euroa 
  • lapsijäsen 0 euroa.
  • nuorisojäsen 8 euroa. 

Uusilta jäseniltä, jotka ovat liittyneet jäseniksi 1.10. jälkeen, ei peritä jäsenmaksua eikä yhdistys maksa heistä liitolle jäsenmaksua kyseisen loppuvuoden ajalta.