Small menu 1

Hengitysyhdistys työnantajana

Hengitysyhdistys voi olla työnantaja, mutta yleensä satunnaisesti palkkoja maksavaa työnantajaa ei merkitä työnantajarekisteriin. Rekisteröityminen on kuitenkin mahdollista. 

Tutustu verottajan ohjeisiin satunnaisesti palkkoja maksavalle työnantajalle

Hengitysyhdistyksen on tilitettävä ja ilmoitettava ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut sähköisesti OmaVero-palvelun tai muun sähköisen asiointipalvelun kautta verottajan ohjeiden mukaisesti.  

Hengitysyhdistys voi olla sopimustyönantaja ja tilapäinen työnantaja (Tyel). Sopimustyönantaja hoitaa työntekijöidensä eläketurvan tekemällä Tyel-vakuutussopimuksen. Tilapäinen työnantaja voi hoitaa eläketurva-asiat oman vakuutusyhtiönsä kanssa, ilman Tyel-vakuutusta.    

Mikäli hengitysyhdistyksen maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 200 euroa, sen tulee vakuuttaa työntekijänsä myös lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Ryhmähenkivakuutusmaksu peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoja saa vakuutusyhtiöistä.

Ennakonpidätys työntekijöiden palkoista

Jos hengitysyhdistyksellä on työntekijöitä, sillä on työnantajan velvollisuus toimittaa ennakonpidätys maksamistaan palkoista (Ennakkoperintälaki 418/59 ja -asetuksessa 904/78). Ks. tarkemmin yhdistys työnantajana, palkat ja kulukorvaukset sekä tulorekisteri sivulta Palkkiot ja kulukorvaukset. Ennen säännöllisen palkanmaksun aloittamista hengitysyhdistyksen on tehtävä ilmoitus palkkojen maksamisen aloittamisesta.