Small menu 1

Hengitysyhdistysten uudelleenjärjestelyt

Yhdistyslaki ja hengitysyhdistysten omat säännöt säätelevät uudelleenjärjestelyä.

Hengitysyhdistyksen toimintaympäristössä ja omassa toiminnassa saattaa tapahtua sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät uudelleenjärjestelyjä. Muutokset voivat liittyä kuntaliitoksiin, yhdistysten yhteistyöhön ja yhdistymisiin tai joissakin tapauksissa toiminnan ehtyessä jopa yhdistyksen purkamiseen. 

Kaikissa näissä vaihtoehtoissa on noudatettava yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen määräyksiä. Lain soveltamisohjeet sekä muutosten ilmoitusvelvollisuudet ilmenevät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) verkkosivuilta. Myös Hengitysliiton järjestöasiantuntijat antavat asiasta ohjeita ja tukevat konkreettisesti muutoksissa. Käytännössä kaikista sääntömuutoksista on ilmoitettava Hengitysliiton liittohallitukselle, koska siltä on hankittava lausunto sääntömuutoksista ennen PRH-käsittelyä.