Small menu 1

Henkilöjäsenyys hengitysyhdistyksessä

Hengitysyhdistyksellä voi olla erilaisia henkilöjäseniä: varsinaiset jäsenet, jotka maksavat täyden jäsenmaksun ja saavat Hengitys-lehden

  • perheenjäsenet, jotka asuvat yhteistaloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, eivät saa lehteä 
  • lapsijäsenet (alle 15 v.), eivät saa lehteä (Huom. jäsenyys edellyttää huoltajan suostumuksen)
  • nuorisojäsenet (15–20 v), jos asuvat itsenäisesti, saavat Hengitys-lehden

Hengitysliiton liittovaltuusto suosittelee, että lapsijäsenen huoltajalta edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä.

Lapsijäsentä ei voi automaattisesti siirtää nuorisojäseneksi eikä nuorisojäsentä aikuisjäseneksi. Hengitys-yhdistys voi tiedottaa siirtymävaiheissa asiasta. Mikäli henkilö haluaa jatkaa jäsenyyttä, hänen on toimittava samalla tavoin kuin uuden jäsenen liittyessä yhdistykseen.

Hengitysyhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenen tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Hengitysyhdistys ilmoittaa tästä liitolle Muutokset jäsenrekisteriin -lomakkeella.

Kunniajäsen saa jäsenkortin vuosittain kuten muutkin henkilöjäsenet. Hengitysyhdistykseltä laskutetaan kunniajäsenen jäsenmaksusta liiton osuus.

Hengitysyhdistyksessä ei enää nykyisten sääntöjen mukaan nimetä vapaajäseniä. Ne henkilöt, joilla on vapaajäsenyys, saavat vuosittain jäsenkortin ja lehden. Heiltä ei peritä jäsenmaksua eikä yhdistys maksa heistä liiton osuutta.