Small menu 1

Henkilöjäsenyys hengitysyhdistyksessä

Hengitysyhdistyksellä voi olla erilaisia henkilöjäseniä: 

  • varsinaiset jäsenet, jotka maksavat täyden jäsenmaksun ja saavat Hengitys-lehden
  • perheenjäsenet, jotka asuvat yhteistaloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, eivät saa lehteä 
  • nuorisojäsenet (15–20 v), jos asuvat itsenäisesti, saavat Hengitys-lehden
  • lapsijäsenet (alle 15 v.), eivät saa lehteä (Huom. jäsenyys edellyttää huoltajan suostumuksen)

Perheenjäsenet ja nuorisojäsenet ovat sääntöjen tarkoittamia varsinaisia jäseniä, joilla on varsinaisen jäsenen jäsenoikeudet ja -velvollisuudet. Hengitysliiton liittovaltuusto suosittelee, että lapsijäsenen huoltajalta edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä.

Lapsijäsentä ei voi automaattisesti siirtää nuorisojäseneksi. Hengitysyhdistys voi tiedottaa siirtymävaiheessa asiasta. Mikäli henkilö haluaa jatkaa jäsenyyttä, hänen on toimittava samalla tavoin kuin uuden jäsenen liittyessä yhdistykseen.

Kun nuorisojäsen täyttää 20 vuotta, nuorisojäsenyys lakkaa ja hänet siirretään automaattisesti varsinaiseksi jäseneksi tai perheenjäseneksi. 

Hengitysyhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenen tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Hengitysyhdistys ilmoittaa tästä liitolle Muutokset jäsenrekisteriin -lomakkeella.

Kunniajäsen saa jäsenkortin vuosittain kuten muutkin henkilöjäsenet. Hengitysyhdistykseltä laskutetaan kunniajäsenen jäsenmaksusta liiton osuus.

Hengitysyhdistyksessä ei enää nykyisten sääntöjen mukaan nimetä vapaajäseniä. Ne henkilöt, joilla on vapaajäsenyys, saavat vuosittain jäsenkortin ja lehden. Heiltä ei peritä jäsenmaksua eikä yhdistys maksa heistä liiton osuutta.