Small menu 1

Keskustoimiston yhdistyspalvelut

Keskustoimiston palvelulupaus yhdistyksille: tuemme yhdistystoiminnan arkea tarjoamalla valtakunnallisia ja alueellisia asiantuntijapalveluita.

Keskustoimiston yhdistyspalvelut -liitteessä on tiedot sekä valtakunnallisista että alueellisista asiantuntijapalveluista listattuna asioittain ja henkilöittäin. Liitteen viimeisenä sivuna on keskustoimiston puhelinluettelo.​

Hengitysliiton toiminnan perustan muodostavat 85 hengitysyhdistystä, jotka on jaettu neljään alueeseen: Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomeen.

Aluetoiminnan tavoitteena on paikallisen edunvalvonnan ja vertaisuuden vahvistuminen:
tuloksena ovat osaavat ja suunnitelmallisesti resurssiensa puitteissa toimivat yhdistykset, joiden perustehtävien ja hallinnon hoito on sujuvaa ja jäsenlähtöistä. Yhdistykset toimivat yhteistyöhakuisesti ja näkyvät toimialueellaan, jolloin uusien jäsenten on helppo löytää yhdistyksiin ja toiminta houkuttelee uusia jäseniä.

Järjestötoiminnan asiantuntijoina alueilla toimivat järjestöasiantuntijat kuuluvat järjestötoiminnan työryhmään, joka vastaa järjestötoiminnan suunnittelusta, arvioinnista ja kehittämisestä. 

Järjestöasiantuntijan tehtävänä on valmentaa ja tukea yhdistyksiä sekä edistää yhdistystoimintaa alueellaan liiton toimintaohjelmalinjauksien suuntaisesti.

 • Ohjaamalla ja neuvomalla yhdistyksen hallitusta ja sen työskentelyä.
 • Kouluttamalla tai järjestämällä hallitus-, vertais- ja muita koulutuksia.
 • Viestimällä, tiedottamalla ja koordinoimalla
  • liiton päätöksistä ja linjauksista
  • liiton kampanjoiden järjestämistä paikallisesti
  • tapahtumista, koulutuksista ja vapaaehtoistoiminnasta.
 • Arvioimalla, raportoimalla ja kehittämällä työtään sovittujen järjestötoiminnan linjausten mukaisesti.

Järjestöasiantuntijan tehtävänä on kehittää alue- ja järjestötoimintaa

 • Koordinoimalla alueellisen, maakunnallisen ja seudullisen toiminnan suunnittelua, kehittämistä, toteutumista ja yhteistyötä.
 • Tunnistamalla järjestötoiminnan- ja toimintaympäristön tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia sekä uudistamalla järjestötoimintaa.

Järjestöasiantuntijan tehtävänä on tukea yhdistysten paikallista ja alueellista vaikuttamista

Järjestöasiantuntija innostaa ja edistää yhdistyksen paikallista vaikuttamista ja toimia keskeisissä alueellisissa verkostoissa

 • Innostamalla yhdistyksiä suunnitelmalliseen vaikuttamiseen.
 • Kannustamalla yhdistyksiä verkostoitumaan muiden sosiaali- ja terveysjärjestöjen, apteekkien, sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntatoimen ja muiden tahojen kanssa.
 • Opastamalla yhdistyksiä käyttämään erilaisia vaikuttamiskeinoja ja -menetelmiä.