Small menu 1

Kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Hengitysyhdistyksillä on mahdollisuus valita yhden tai kahden vuosikokouksen säännöt.

Yhdistyksen kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille postitse, sähköpostitse, tekstiviestillä tai yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. 

Yhden kokouksen säännöt

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään lokakuun loppuun mennessä.

Sääntömääräisen vuosikokouksen tehtävänä on 

 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päättää vastuuvapaudesta, 
 • tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle, 
 • päättää jäsenmaksusta, 
 • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, 
 • valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja hänen varamiehensä; sekä 
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat 

Kahden kokouksen säännöt

Sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja sääntömääräinen syyskokous viimeistään marraskuussa.

Kevätkokous

 • Sääntömääräisen kevätkokouksen tehtävänä on
 • vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
 • päättää vastuuvapaudesta,
 • tarkistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle vuodelle; ja
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous

Sääntömääräisen syyskokouksen tehtävänä on

 • päättää jäsenmaksusta,
 • hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,
 • valita joka toinen vuosi yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus sekä vuosittain toiminnan- tai tilintarkastajat; sekä
 • käsitellä muut hallituksen valmistelemat kokouskutsussa mainitut asiat.

Huom! Mikäli yhdistys maksaa luottamushenkilöille palkkiota, asia on käsiteltävä vuosikokouksessa/syyskokouksessa talousarvion yhteydessä.

Huom! Tilinpäätös sekä talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat on seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä. 

Jäsenjärjestöavustuksen eli toimintatonnin selvitys liitteineen (mm. tilinpäätöstiedot) tehdään Hengitysliitolle 10.3. mennessä. Samoin erilaisia avustushakemuksia varten tarvitaan mm. tilinpäätöstietoja. Hallitus on hyväksynyt allekirjoituksellaan talouteen ja hallintoon liittyvät asiakirjat ja kertomus niistä on annettu, jolloin ne ovat käytettävissä hakemuksia/selvityksiä varten maaliskuun 15. päivästä alkaen. Jos vuosikokous/kevätkokous ei ehdi käsitellä tilinpäätösasioita ennen hakuajan umpeutumista, toimita tarvittavat dokumentit ja ilmoita hakemuksessa, milloin (kuukausitasolla riittää) vuosikokous myöntää vastuuvapauden hallitukselle.

 

Kokouskäytännöistä voit lukea lisää Opintokeskus Siviksen sivuilta. Sivusto on tehty kaikille yhdistystoimijoille ja yhdistysten erilaisiin kokouksiin osallistuville henkilöille.