Small menu 1

Liittovaali 2018

Liittohallitus vahvisti 16.2.2018 kokouksessaan yhdistysten äänimäärät. Yhdistyksiin lähetetiin viikolla 8 kirje, jossa liitteenä oli
• vahvistetut yhdistysten henkilöjäsenmäärät 31.12.2017 sekä valittavien liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten määrät alueittain
• vaalijärjestys, käytännön ohjeet
• ilmoitus- ja suostumuslomake.

Kukin yhdistys asettaa enintään yhden ehdokkaan varsinaiseksi jäseneksi ja enintään yhden ehdokkaan varajäseneksi. Sama henkilö voi olla ehdokkaana vain joko varsinaiseksi jäseneksi tai varajäseneksi. Ehdokkaat valitaan yhdistyksen kokouksessa. Tarvittaessa voidaan pitää erillinen kokous huhtikuun loppuun mennessä. Maininta asiasta on oltava kokouskutsussa.

Yhdistykset ilmoittavat jäsenehdokkaansa ja varajäsenehdokkaansa oheisessa liitetiedostossa olevalla lomakkeella niin, että ilmoitukset ovat perillä keskustoimistossa 4.5.2018 mennessä
Ilmoituslomakkeessa on oltava myös ehdokkaan suostumus.

Ehdokaslistat lähetetiin yhdistyksille 31.8.2018 mennessä ja julkaistiin Hengitys-lehdessä.

Ehdokasvaali pidetään yhdistyksen kokouksessa. Tarvittaessa voidaan pitää erillinen kokous marraskuun loppuun mennessä. Maininta asiasta on oltava kokouskutsussa.

Äänimäärä suhteutetaan yhdistyksen henkilöjäsenmäärään siten, että yhdistyksellä on käytössä yksi ääni alkavaa 200 henkilöjäsentä kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kymmenen.

Yhdellä äänellä voi äänestää yhtä ehdokasta varsinaiseksi jäseneksi ja yhtä ehdokasta varajäseneksi. Jos yhdistyksellä on käytössä useita ääniä, kokous voi päättää niiden jakamisesta eri ehdokkaille.

Ilmoitus vaalituloksesta tehdään liittohallitukselle 4.12.2018 mennessä erillisellä lomakkeella.

Liittohallitus vahvistaa vaalituloksen kokouksessaan 14.12.2018 ja ilmoittaa valituille tuloksesta kirjallisesti.

Liittovaltuuston jäseniksi valitaan vaaleissa 25 eniten ääniä saanutta ehdokasta alueittain yhdistysten henkilöjäsenten yhteenlasketun määrän mukaisessa suhteessa. Edustajat valitaan alueittain heidän saamansa äänimäärän suhteessa. Sama menettelytapa pätee varajäsenten valinnassa.