Small menu 1

Toimintasuunnitelma- ja toimintakertomus

Yhdistyksen vuosittaista toimintaa varten tehtäviä suunnitelmia kutsutaan toimintasuunnitelmaksi ja siitä esitettyjä laskelmia talousarvioksi.

Yhdistyksen toimintasuunnitelman tulee perustua liiton strategiasta johdettuihin painoalueisiin ja tavoitteisiin sekä käytettävissä oleviin resursseihin. Ohessa toimintasuunnitelmamalli, jota yhdistys voi muokata omien tarpeidensa mukaan, poistamalla ja/tai lisäämällä tekstiä.

Hyvä toimintakertomus sisältää yhdistyksen olennaiset aikaansaannokset ja arvioin tulevasta kehityksestä. Toimintakertomuksessa voidaan myös kuvata niitä toimintaympäristön muutoksia, jotka vaikuttivat yhdistyksen toimintaan.

Toimintasuunnitelmaan on liitettävä talousarvio ja toimintakertomukseen tilinpäätös.

Tunnusluvut
Yhdistykset täyttävät vuosittain sähköisen Tunnusluvut -lomakkeen 31.3. mennessä. Lomake löytyy Killasta. Yhdistysten toimintaa kuvaavia tunnuslukuja tarvitaan toiminnan suunnitteluun ja siitä raportointiin. Lomakkeessa kysytään mm. vertaistuki- ja liikuntaryhmien osallistujamääriä sekä viestintään liittyviä asioita.