Small menu 1

Yhdistys työnantajana

Palkatessaan työntekijöitä yhdistys sitoutuu työnantajan vastuisiin ja velvollisuuksiin.

Työsuhteen perusasiat kannattaa hoitaa kerralla kuntoon. Työsopimus on työntekijän palkkaamisen perusasia.  Yhdistyksille on laadittu Sosiaalialan järjestöjen työsopimusta mukaileva työsopimuspohja ja sen selitysosa. Vaikka yhdistyksellä olisi vain yksi työntekijä, on sovittava lakisääteisestä työterveyshuollosta ja nimettävä työsuojelupäällikkö.

Mikäli työntekijä joudutaan lomauttamaan esimerkiksi toimiston kesätauon ajaksi, lomautuksesta on ilmoitettava henkilökohtaisesti ja käytännössä kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen. Ilmoituksessa on oltava peruste, kesto tai arvioitu kesto. Lomautusajalta saa korvausta tietyn karenssiajan jälkeen.

Lisäksi työsuhteen onnistuminen vaatii yhdistykseltä työntekijän hyvää perehdyttämistä. Perehtyminen kannattaa kirjata huolella ja seurata työntekijän osaamisen kehittymistä. Tätä varten on tehty perehdyttämispassi.

Palkkatuettu työ

Yhdistyksen on mahdollista palkata pitkäaikaistyötön palkkatuella. Työvoimatoimisto maksaa yhdistykselle palkkatukea nuoren tai syrjäytymisvaarassa olevan henkilön työllistämiseksi. Tuki on harkinnanvaraista ja sen edellytykset selvitetään tapauskohtaisesti.

Työllistämistuki on tarkoitettu ensisijaisesti työllistettävän ammattitaidon ja osaamisen kehittämiseen ja työmarkkina-aseman edistämiseen. Sitä voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen.

Työvoimaneuvojat ohjaavat yhdistystä palkkatukeen oikeuttavan henkilön työllistämisessä. Tärkeintä on muistaa, että palkatessaan henkilön yhdistyksen on noudatettava kaikkia työnantajan velvollisuuksia.

Lisätietoa: Pieni yhdistys työnantajana -videoluento

Tulorekisteri (1.1.2019 alkaen)

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Lisätietoa tulorekisteristä

Ennakonpidätys ja sosiaaliturvamaksu

Palkka, palkkiot ja kulukorvaukset