Small menu 1

Hengitysyhdistysten toiminta

Hengitysyhdistykset ovat toimialueellaan hengityssairaiden ja heidän läheistensä vertais- ja edunvalvontayhdistyksiä.

Hengitysyhdistys noudattaa toiminnassaan omien sääntöjensä mukaista perustehtävää eli edistää hengityssairaiden hyvää elämää paikallisella tasolla. Hengitysyhdistys välittää tietoa ja tarjoaa vertaistukea sekä vaikuttaa paikalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon.

Hengitysyhdistys voi toimia aloitteellisesti hengityssairauksien ehkäisemiseksi sekä sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Yhdistys voi olla aloitteellinen myös alueensa elinympäristön parantamiseksi.