Small menu 1

Jäsenyys

Hengitysliitolla on 85 yhdistystä, joihin kuuluu lähes 25 000 aktiivista hengityssairaiden edunvalvonnasta kiinnostunutta suomalaista. Yleisin jäsenperuste on astma.

Muita jäsenryhmiä ovat uniapneaa, keuhkoahtaumaa ja allergista nuhaa sairastavat sekä tuberkuloosin sairastaneet. Ei-hengityssairaat jäsenet on myös kasvava joukko.

Sähköinen jäseneksi liittyminen
Jäseneksi haluavan on helpointa ja nopeinta liittyä jäseneksi sähköisesti Hengitysliiton nettisivujen kautta. Jäseneksi haluava täyttää netissä liittymislomakkeen ja maksaa jäsenmaksun välittömästi. Jäsenyys alkaa välittömästi ja posti tuo parin viikon sisällä jäsenkortin, viimeisimmän Hengitys-lehden ja oppaan hengityssairaudesta, mikäli liittyneen hengityssairaus on tiedossa. Lisätietoja marja.meltti@hengitysliitto.fi.

Uuden jäsenen vastaanotto
Uusi jäsen odottaa tietoa jäseneksi hyväksymisestä. Mahdollisimman pian hyväksymisen jälkeen hänelle on toimitettava Tervetuloa jäseneksi -kirje ja tietopaketti, jossa on mukana mm. yhdistyksen yhteystiedot ja tietoa tulevasta toiminnasta.

Edut jäsenille
Jäsenedut ovat luettavissa Hengitysliiton internet-sivuilla. Tallink Silja Oy:n Silver-jäsenyyteen tarvittava sopimusnumero on 13024. Liittyminen tehdään osoitteessa https://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/club-one-erikoisliittyminen.

Jäsenlajit  ja -maksut

  • Varsinainen jäsen (saa Hengitys-lehden ja maksaa täyden jäsenmaksun).
  • Perheenjäsen, asuu yhteistaloudessa pääjäsenen kanssa. Ei saa omalla nimellään Hengitys-lehteä.
  • Nuorisojäsen (15–20 v), jos ei asu yhteistaloudessa pääjäsenen kanssa, saa omalla osoitteellaan Hengitys-lehden.

Liitolle tuleva osuus jäsenmaksuista vuonna 2019: varsinainen jäsen 15 euroa, perheenjäsen 8 euroa ja nuorisojäsen 8 euroa. Lapsijäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Lapsijäsenyys edellyttää huoltajan suostumuksen. Valtuusto suosittelee, että lapsijäsenen huoltajalta edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä.

Lapsijäsenestä varsinaiseksi jäseneksi?
Sääntöjen mukaan lapsijäsen on alle 15 vuotias. Lapsijäseniä ei automaattisesti voi siirtää nuorisojäseniksi, koska lapsijäsenen liittymislomakkeen on täyttänyt ja allekirjoittanut lapsen huoltaja. Mikäli lapsijäsenyyden päättyessä haluaa liittyä varsinaiseksi jäseneksi, on toimittava samalla tavalla kuin uudet jäsenen liittyessä. Yhdistykset pystyvät poimimaan lapsijäsenet Killasta ja halutessaan lähettävät seuraavana vuonna 15 vuotta täyttäville kirjeen sekä liittymislomakkeen ja houkuttelevat häntä liittymään varsinaiseksi jäseneksi.

Kunniajäsenyys
Yhdistys voi sääntöjen 5§ mukaan kutsua kunniajäsenekseen aktiivisesti toimineen jäsenensä tai muun erityisesti ansioituneen henkilön. Nimitettyään kunniajäsenen tai –puheenjohtajan, yhdistys ilmoittaa asiasta Killan ”Muutokset jäsenrekisteriin” -lomakkeella. Kunniajäsenelle lähetetään jäsenkortti ja jäsenmaksun liiton osuuden maksaa yhdistys. Yhdistyksissä on vapaa jäseniä, koska aiempien sääntöjen mukaan saattoi maksaa ns. ainaisjäsenmaksun tai 30 vuotta jäsenenä olleet vapautettiin jäsenmaksusta. Nykyisten sääntöjen mukaan vapaa jäseniä ei enää nimetä. Vapaa jäsenet saavat jäsenkortin ja lehden, mutta heiltä ei peritä jäsenmaksu eikä yhdistys maksa heistä liiton osuutta.