Small menu 1

Jäseneksiliittymisprosessi

Jäseneksi liittyminen hengitysyhdistykseen

Liittyminen tapahtuu paperisella liittymislomakkeella, joka on 

- painettu liiton lomake
- Hengitys-lehdestä leikattu lomake
Hengitysliiton nettisivulta tulostettu lomake
- oppaasta irrotettu lomake
- yhdistyksen omasta lehdestä irrotettu lomake

Jäseneksi haluava voi postittaa lomakkeen ilman postimerkkiä Hengitysliittoon. Tässä tapauksessa liiton jäsenasiainhoitaja kerää tulleet liittymishakemukset ja postittaa ne kerran viikossa yhdistyksen jäsenrekisterinhoitajalle, joka toimittaa hakemukset yhdistyksen hallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Jäseneksi haluava voi luovuttaa/postittaa liittymishakemuksen suoraan yhdistyksen luottamushenkilölle, joka toimittaa sen hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus hyväksyy uudet jäset ja kokouksen pöytäkirjaan kirjataan uusien jäsenten nimet ja paikkakunnat.

Kun yhdistyksen hallitus on hyväksynyt (nämä kaikki edellä mainituilla tavoilla liittyneet) uudet jäsenet, yhdistyksen nimeämä jäsenrekisterinhoitaja ilmoittaa hyväksytyt uudet jäsenet keskustoimistoon Kilta-ohjelman lomakkeen kautta.

Liittyminen voi tapahtua myös suoraan netin kautta, jolloin
jäseneksi haluava maksaa jäsenmaksun heti liittymistilanteessa. Tietoja netin kautta liittyneistä henkilöistä ei tarvitse toimittaa keskustoimistoon, sillä tiedot ovat jo Kilta-rekisterissä. Jäsenrekisterinhoitaja näkee Killan etusivulta omaan yhdistykseensä liittyneet jäsenet ja vie netin kautta liittyneiden tiedot hallituksensa hyväksyttäväksi. 

Jäsenrekisteri Killassa on ajan tasalla
Killassa on aina reaaliaikainen jäsentilanne. Kun huomaa tiedoissa puutteita, virheitä tai kummallisuuksia, on niistä ilmoitettava Killan jäsentieto -lomakkeella tai soittamalla puh. 040 755 5126.