Small menu 1

Jäsenen eroaminen/siirtyminen toiseen yhdistykseen

Jäsenen eroaminen hengitysyhdistyksestä

Jäsen voi halutessaan koska tahansa erota yhdistyksestä

  • Soittamalla keskustoimistoon, jolloin ero tulee rekisteriin viemisen jälkeen välittömästi  voimaan.
  • Ilmoittaa erosta sähköpostitse tai kirjeitse.
  • Ilmoittamalla erosta yhdistyksen luottamushenkilölle, esim. sihteerille tai jäsenrekisterinhoitajalle.

Jäsen poistetaan rekisteristä myös silloin, kun läheiset, viranomainen tai yhdistyksen jäsenrekisterinhoitaja ilmoittavat kuolemasta. Yleensä jo maksettua vuotuista jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsen erotetaan, jos jäsenmaksua ei ole kahteen vuoteen maksettu. On toivottavaa, että eroilmoitus tehtäisiin eikä jäätäisi odottamaan maksuhuomautusta ja uutta seuraavan vuoden laskua.

Jäsenen siirtyminen hengitysyhdistyksestä toiseen

Kun jäsen on kerran hyväksytty hengitysyhdistyksen jäseneksi, ei tarvitse hyväksyttää jäsenyyttä uudelleen hallituksella.

Siirtäminen hengitysyhdistyksestä toiseen tapahtuu ainoastaan ko. jäsenen itsensä pyynnöstä. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse, kirjeellä tai soittamalla, joko suoraan keskustoimiston jäsenasiainhoitajalle tai hengitysyhdistykseen. Kun jäsen ilmoittaa yhdistykseen halustaan siirtyä toisen yhdistyksen jäseneksi, tieto ilmoitetaan Kilta-ohjelmassa (Muutokset jäsenrekisteriin -lomakkeella).

Yhdistyksen jäsenrekisterihoitajalla on Killan ajantasaiset tiedot. Rekisterinhoitajalla on mahdollisuus seurata eroamisia ja siirtoja eronneet ja uudet jäsenet –raporteista.

Jäsen voi halutessaan liittyä myös toissijaisena jäsenenä toiseen hengitysyhdistykseen. Toissijaisesta jäsenestä ilmoitetaan Muutokset jäsenrekisteriin -lomakkeella tai sähköpostilla: jasenasiat@hengitysliitto.fi tai puhelimitse: 040 755 5126