Small menu 1

Jäsenrekisteri ja jäsenmaksut

Jäsenilmoituslomake

Yhdistyksen hallituksen hyväksymät uudet jäsenet ilmoitetaan keskustoimistoon jäsenasiainhoitajalle, Kilta-ohjelman jäsenilmoituslomakkeella.

Kun tiedot ovat oikein jäsenrekisterissä

  • Pääjäsen saa Hengitys-lehden (perheen- ja lapsijäsenet eivät saa Hengitys-lehteä).
  • Jäsenille postitetaan lasku ja jäsenkortti vuoden alkupuolella, uudet jäsenet saavat laskun ja jäsenkortin noin kahden viikon kuluttua jäsenrekisteriin ilmoittamisesta.

Muutokset jäsenrekisteriin

Muutokset rekisteriin (esim. osoitteenmuutos) ja poistot rekisteristä ilmoitetaan sähköisellä Muutokset jäsenrekisteriin -lomakkeella. Muutoksista voi ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: jasenasiat@hengitysliitto.fi

Jäsenmaksut

Jäsenmaksut tilitetään (liiton osuus vähennettynä) yhdistyksille.

Uusilta jäseniltä, jotka ovat liittyneet jäseniksi 1.10. jälkeen, ei peritä jäsenmaksua eikä yhdistys maksa heistä liitolle jäsenmaksua.

Yhdistysten on ilmoitettava jäsenmaksunsa suuruus keskustoimistoon jäsenasiainhoitajalle viimeistään 23.11., jotta seuraavan vuoden jäsenmaksu voidaan periä jäseniltä oikean suuruisena.

Liitolle tuleva osuus jäsenmaksuista vuonna 2019: varsinainen jäsen 15 euroa, perheenjäsen 8 euroa ja nuorisojäsen 8 euroa. Lapsijäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Lapsijäsenyys edellyttää huoltajan suostumuksen. Valtuusto suosittelee, että lapsijäsenen huoltajalta edellytetään yhdistyksen jäsenyyttä.

Jäsenrekisterin palvelut yhdistyksille

Hengitysliiton Kilta-palvelunhallintajärjestelmän yhtenä osana on jäsenrekisteri. Yhdistysten jäsenrekisterinhoitajat saavat henkilökohtaiset tunnukset Kiltaan. Näitä tunnuksia ei saa tietoturvasyistä johtuen luovuttaa kenellekään toiselle. Yhdistyksille voidaan luoda tarpeen mukaan 2-3 muuta käyttäjätunnusta Kiltaan. Edellytyksenä Kilta-tunnuksen saamiselle on yhdistyksen hallituksen jäsenyys.

Killassa jäsenrekisterinhoitajalla on mahdollisuus nähdä ja tulostaa erilaisia tilastoja oman yhdistyksensä jäsenistä. Killan kautta on mahdollista lähettää jäsenistölle kohdennettuja ryhmätekstiviestejä, ryhmäsähköposteja, tulostaa osoitetarroja halutuille ryhmille ja sinne voi myös laatia Tervetuloa -kirjeen uusille jäsenille. Kirjeen voi lähettää suoraan sähköpostin liitteenä tai sen voi tulostaa ja laittaa eteenpäin maapostina.

Killan raporttivalikoimissa ovat mm: uudet jäsenet, eronneet jäsenet, jäsenlista, merkkipäiväluettelo ja maksuntarkkailulista.
Keskustoimistosta annetaan tukea ja ohjausta Kilta-sovellukseen.

Lisätiedot ja käyttäjätunnukset: marja.meltti@hengitysliitto.fi