Small menu 1

Talous

Yhdistyksen sääntöjen lisäksi on olemassa lakeja ja ohjeita sekä yleinen käytäntö, joilla ohjataan yhdistyksen taloudellista toimintaa.

Tällaisia ohjeita ja yleisiä käytäntöjä ovat:

1. Lainsäädäntö
1.1. EU:n tilinpäätösdirektiivi
1.2. Yhdistyslaki ja -asetus
1.3. Kirjanpitolaki (KPL) ja -asetus (KPA)
1.4. Tilintarkastuslaki ja -asetus
1.5. Verotusta ja elinkeinotoimintaa koskevat lait ja asetukset

2. Yhdistyksen taloussääntö, hallituksen yms. toimielimen ohjeet ja suositukset (isoissa yhdistyksissä taloussääntö)

3. Ohjeet
3.1. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätökset
3.2. Kirjanpitolautakunnan (KILA) antamat yleisohjeet ja lausunnot

4. Yleinen käytäntö
Hyvää kirjanpitotapaa ohjaa myös Yhdistyksen ja säätiön tilinpäätösmalli sekä muu alan kirjallisuus sekä kirjanpidon yleinen käytäntö. Yhdistyslaki edellyttää, että yhdistykselle valitaan hallitus. Se vastaa myös yhdistyksen talouden asianmukaisesta hoitamisesta. Käytännön asioiden toteuttamista varten voidaan yhdistykselle palkata järjestösihteeri tai toiminnanjohtaja. Yhdistyksen hallituksen tekemien taloutta koskevien päätösten ja toimintaan kuuluvien juoksevien asioiden hoito kuuluu heille.

Esimerkki:
Yhdistyksen hallitus on tehnyt päätöksen pankkitilin avaamisesta. Tilinavausta varten pankkiin tulee toimittaa

  • ote hallituksen pöytäkirjan tilinavaukseen ja sen käyttäjiin liittyvästä kohdasta,
  • yhdistysrekisteriote (jos yhdistystä ei vielä ole rekisteröity tai rekisteriote on 3 kk vanhempi, silloin ote yhdistyksen perustamispöytäkirjasta ja hallituksen siitä päätöspöytäkirjasta, mistä näkyvät voimassa olevat yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet),
  • pankin tilisopimuslomake (pankeilla omat lomakkeet) ja
  • tilinkäyttöön valtuutettujen henkilöiden nimikirjoitusnäytteet ja henkilötunnukset.

Asiakirjat sihteeri voi hankkia valmiiksi etukäteen. Tilisopimuslomake täytetään yleensä pankissa tilinavauksen yhteydessä, jolloin paikalla allekirjoittamassa tulee olla yhdistyksen säännöissä sanotut, yhdistyksen nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt; he voivat viedä nimikirjoitusnäytelomakkeet valmiiksi täytettynä muiden asiapapereiden mukana pankkiin.