Small menu 1

Palkkiot ja kulukorvaukset

 

Palkka ja palkkio

Palkalla tarkoitetaan ennakonperintälain 13. §:n mukaan

1) kaikenlaatuista palkkaa, palkkiota, etuutta ja korvausta, joka saadaan työ- tai virkasuhteessa;

2) kokouspalkkiota, henkilökohtaista luento- ja esitelmäpalkkiota, hallintoelimen jäsenyydestä saatua palkkiota, toimitusjohtajan palkkiota sekä luottamustoimesta saatua korvausta.

Kun yhdistys maksaa palkkaa yhdistykseen työsuhteessa olevalle henkilölle, yhdistys suorittaa palkan perusteella normaalit palkan sivukulut (sosiaaliturvamaksu, eläkevakuutusmaksu, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut). Yksityishenkilölle maksetuista palkasta tai korvauksesta pidätettävän ennakon määrä selviää henkilön verokortista. Jos henkilö ei esitä verokorttia tai ennakkoperintärekisteriotetta, pidätys toimitetaan 60 prosentin suuruisena. Yhteisö- ja yhtymämuotoiselle työntekijälle, joka ei löydy ennakkoperintärekisteristä, maksetusta palkasta ennakonpidätys on 13 prosenttia.

Kulukorvaus

Kulukorvauksen on aina perustuttava todellisiin kuluihin. Yhdistys voi maksaa toimihenkilöilleen kilometrikorvauksia ja päivärahoja. Muina kulukorvauksina voidaan maksaa esimerkiksi puhelinkuluja sellaisille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka jou­tuvat hoitamaan yhdistyksen asioita kotipuhelimella/kännykällä.

  • Asiasta on tehtävä päätös hallituksen kokouksessa ja se on kirjattava pöytäkirjaan
  • Kulut on oltava todennettavissa, ts. toimihenkilön on pystyttävä osoittamaan (esim. ote puhelinlaskusta), että hän on käyttänyt omaa liittymäänsä yhdistyksen asioiden hoitamiseen vähintään kulukorvausta vastaavan summan verran
  • Yhdistys voi myös hankkia liittymän, jota toimihenkilö käyttää työpuheluihin, yhdistyksen haltuun (jos tällaista liittymää käytettäisiin myös yksityispuheluihin, siitä syntyisi verotettava luontoisetu)

Kulukorvausten on perustuttava asianmukaisiin tositteisiin ja niiden on oltava suuruudeltaan todellisia kuluja vastaavia tai perustuttava verohallituksen kulloinkin tekemiin päätöksiin. Esimerkiksi liikunnanohjaajalle maksettu korvaus liikuntatunnin pitämisestä ei ole kulukorvaus vaan palkkaa.

Yhdistysaktiivien ja luottamushenkilöiden matkustussääntö