Small menu 1

Taloudellista tukea toimintaan

Hengitysyhdistykset voivat hakea taloudellista tukea toimintaansa eri lähteistä kuten Hengitysliitosta, Opintokeskus Siviksestä, KKI-ohjelmasta ja toimialueensa kunnalta/kunnilta. Ohjeita avustuksen hakemiseen löytyy yhdistysnetistä ja hakemusten myöntäjien kotisivuilta. Kaupunkien ja kuntien verkkosivuilla löytyvät tarkat ohjeet toiminta-avustusten hakemisesta. Sieltä löytyvät toiminta-avustusten myöntämisperiaatteet, hakumenettely ja maksaminen.