Small menu 1

Toimintatonni

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Hengitysliitolle jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen 60 000 euroa vuodelle 2019.

Liitteenä olevassa ohjeessa on tarkemmat tiedot avustuksen myöntämisperusteista sekä hakulomake avustuksen hakemiseen. Hakuaika on jatkuva, mutta hakemus suositellaan tehtäväksi viimeistään syyskuun loppuun mennessä.