Small menu 1

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteri koskee kaikenlaisia yhdistyksiä, myös yleishyödyllisiä tai rekisteröimättömiä yhdistyksiä ja säätiöitä. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Mitä tietoja tulorekisteriin ilmoitetaan?
Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.
Tulorekisteriin ilmoitetaan maksetut päivärahat, ateriakorvaukset ja kilometrikorvaukset.

Matkakustannusten korvausten ilmoittaminen tulorekisteriin
Verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitetaan verovapaat kilometrikorvaukset, päivärahat, ateriakorvaukset, sekä veronalaiset kustannusten korvaukset. Kustannusten korvaukset on ilmoitettava, vaikka rahapalkkaa ei maksettaisi.

Jos yhdistys on yleishyödyllinen yhteisö, sen on ilmoitettava korvauksettomaan vapaaehtoistoimintaan osallistuville henkilöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset tulorekisteriin.
Esimerkki: vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla yleishyödylliselle yhteisölle ja verovapaat kustannusten korvaukset maksetaan kerralla yhtenä maksupäivänä, ilmoitetaan maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin tämän maksupäivän jälkeen viiden kalenteripäivän kuluessa. Tiedot ilmoitetaan ilman euromääräistä alarajaa tai ikärajaa.

Yhdistyksen on ilmoitettava myös omalla palkansaajalleen maksetut kustannusten korvaukset.

Tulorekisteriin ilmoitetaan sähköisesti
Sähköinen asiointi on tulorekisterin perusedellytys, ja tiedot voidaan jatkossa ilmoittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Erityisenä syynä voitaisiin pitää tilanteita, joissa ei kohtuudella voitaisi edellyttää tietojen antamista sähköisesti. Tietoja ei voi ilmoittaa tulorekisteriin myöskään puhelimitse.

Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisteriin tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, jonne tullaan kirjautumaan sivulta tulorekisteri.fi. Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa voi asioida yhdistyksen puolesta mm. kaupparekisteriin tai ytj:hin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tulorekisteriin ei voi ilmoittaa tietoja Ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelusta.

Valtuuttaminen sähköisen asiointipalvelun käyttöön
Yhdistykset toimivat sähköisissä kanavissa pääsääntöisesti vielä katso-tunnisteilla. Yhdistys voi ottaa käyttöön suomi.fi tunnisteet, mikäli yhdistys on rekisteröity kaupparekisteriin. Jos yhdistys tai säätiö haluaa valtuuttaa jonkun toisen, esimerkiksi tilitoimiston, toimimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa, tulee yhdistyksen tehdä valtuutukset Katso-palvelussa. Katso-pääkäyttäjä voi valtuuttaa henkilön tai yrityksen asioimaan yhdistyksen puolesta tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Tulorekisteri on uusi palvelu, joten vanhat valtuudet eivät toimi tulorekisterissä. Tulorekisterissä on käytössä valtuuskoodit Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/