Small menu 1

Toiminta

Hengitysyhdistykset ovat toimialueellaan hengityssairaiden ja heidän läheistensä vertais- ja edunvalvontayhdistyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina sekä toimia terveellisen elinympäristön puolesta.

Yhdistyksen tehtävänä on toimia hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen puolesta, vaikuttaa hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä olla paikallisesti yhteistyössä päättäjien ja viranomaisten sekä vammais-, kansanterveys- ja muiden vapaaehtoisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • Toimii aloitteellisesti ja aktiivisesti hengityssairauksien ja tuberkuloosin ennalta ehkäisemiseksi sekä hengityssairaiden ja tuberkuloosiin sairastuneiden hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.
  • Kannustaa hengityssairaita ja tuberkuloosiin sairastuneita sekä heidän läheisiään järjestäytymiseen ja omaehtoiseen kansalaistoimintaan.
  • Järjestää koulutus-, tiedotus-, neuvonta-, liikunta- ja muita palveluja sekä kannustaa terveyden edistämiseen ja vertaistukitoimintaan.
  • Edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta, sosiaalista kanssakäymistä sekä virkistys- ja kulttuuriharrastusta.
  • Tekee aloitteita alueensa elinympäristön parantamiseksi.

Toimintakalenteri
Toimintakalenterista löytyvät järjestötoiminnan koulutukset ja tapahtumat sekä harvinaisten hengityssairauksien vertaistapaamiset.
 
Järjestötoiminnan vuosikello
Vuosikelloon on kirjattu mm. teemapäivät, avustusten hakuajat, erilaisten toimenpiteiden aikataulut. Jos tarvitset vuosikellon muokattavassa word-muodossa, voit kysyä sitä järjestöasiantuntijalta.