Small menu 1

Hengitysyhdistyksen toiminta poikkeusaikana

Hengitysliitto suosittelee hengitysyhdistyksiä seuraamaan ja noudattamaan toiminnassaan THL:n sekä alue- ja paikallisviranomaisten ohjeita.

Koronavirusepidemia on siirtynyt jo lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä kiihtymisvaiheeseen (tilanne 7.10.2020). Kiihtymisvaiheen laskennallisena alarajana on vähintään 10 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana. Hengitysyhdistysten on huomioitava toiminnassaan turvavälit, maskit, käsi- ja yskimishygienia. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa voi järjestää ulkona. Maskisuosituksen antaa alue- ja paikallisviranomainen.

Oman sairaanhoitopiirin tilannetta ja tautitapausten määrän kehitystä omassa asuinkunnassa voi seurata THL:n verkkosivulta 

Tutustu hengitysyhdistyksille tarkoitettuihin koronaohjeisiin.

Väliaikainen poikkeama yhdistyslaista 3.10.2020-30.6.2021

Tasavallan presidentti vahvisti 2.10.2020 lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki mahdollistaa, että yhdistyksen hallituksen päätöksellä yhdistysten kokouksiin voidaan osallistua etäyhteyksin tai asiamiehen välityksellä niissäkin yhdistyksissä, joissa se ei olisi yhdistyslain ja yhdistysten sääntöjen perusteella muuten mahdollista.

Lain mukaan yhdistyksen hallitus voi myös päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Uusi laki on voimassa 3.10.2020-30.6.2021.

Lisätietoa poikkeuslainsäädännöstä

Hallituksen kokous etänä

Yhdistyksen hallituksen kokoukset voidaan järjestää etäkokouksina, jos kaikilla hallituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua etäkokoukseen. Etäkokous sopii erityisesti kokouksiin, joiden esityslistaan on kirjattu jokaisesta päätettävästä asiasta päätösesitys tai päätösesitysvaihtoehdot.

Etäkokous voidaan järjestää reaaliaikaisena kokouksena esimerkiksi videovälitteisesti (Teams), jolloin kaikki ovat samanaikaisesti paikalla tai eriaikaisena kokouksena, jolloin voi yhdistellä eri välineitä kuten sähköpostia ja puhelinta (puheyhteys tai tekstiviesti). Ohjeita sähköpostikokouksen järjestämiseen.

1. Kaikilla hallituksen jäsenillä pitää olla tasavertaiset tekniset ja taidolliset mahdollisuudet osallistua virtuaalikokoukseen.

2. Käsiteltäväksi kannattaa ottaa konkreettisia ja kaikille tuttuja asioita.

3. Hallituksen pitää voida äänestää riippumatta kokousmuodosta.

4. Myös virtuaalikokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka hallituksen jäsenet allekirjoittavat.

Hyödyllisiä linkkejä

Etäkokous, Opintokeskus Sivis

Webinaari 14.5.2020: Yhdistysten vuosikokoukset etänä – Case Suomen Ladun kevätkokous (ison toimijan kokous, paljon tekniikkaa, mutta kannattaa silti katsoa)

Webinaari 14.5.2020 liittyvät diat: Case Etäkokous sekä Kysymyksiä ja vastauksia