Small menu 1

Hengitysyhdistysten toiminta

Hengitysyhdistys voi järjestää esimerkiksi koulutus-, tiedotus-, neuvonta- ja liikuntatoimintaa sekä ylläpitää erilaisia vertaisryhmiä. 

Hengitysyhdistys edistää jäsentensä sosiaalista kanssakäymistä ja aktiivisuutta järjestämällä myös virkistystoimintaa. 

Yhdistys suunnittelee toimintansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Hyvä perustoiminnan ja tapahtumien tilastointi on tärkeää, jotta toiminnan raportointi on vaivatonta.