Small menu 1

Kokemustoiminta

Kokemustoimija on hengityssairas, joka on koulutuksessa hankkinut taitoja oman selviytymistarinansa jäsentämiseen ja kertomiseen.

Kuka on kokemustoimija 

Kokemustoimija on pitkäaikaissairas, vammainen tai hänen läheisensä, joka on koulutuksessa rakentanut kokemuksestaan tarinan kerrottavaksi. Kokemustoimija voi käyttää kokemustietoaan monenlaisiin tarkoituksiin. Hän puhuu kokemustoimijana asioista vain oman kokemuksensa nojalla. Jokainen kokemustoimija on ainutkertainen ja oman kokemuksensa osaamisalalla paras maailmassa. Ammattilaiset hoitavat teoriatietonsa nojalla omat hommansa.

Kokemustoimijat Hengitysliitossa 

Hengitysliitto liittyi kokemuskoulutusverkostoon loppuvuodesta 2013. Liiton listoilla on 32 kokemustoimijaa. Hengitysliiton kokemustoimijoista löytyy tietoa Hengitysliiton sivuilta osoitteesta https://www.hengitysliitto.fi/fi/jasenet/vertaistoiminta/kokemustoimijat

Mitä kokemustoimijat tekevät 

Kokemustoimijat ovat perinteisesti vierailleet kokemustarinoineen oppilaitoksissa ja erilaisissa koulutustilaisuuksissa. Yhä enemmän tarvetta vaikuttamistarinoille on palvelujen kehittämisessä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa ja erilaisissa kuntapalveluissa. Kokemustoimijoita tarvitaan myös liiton ja yhdistysten kasvoiksi mediaan ja esiintyjiksi tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Kenttä kehittyy kaiken aikaa. Uusista tuulista on hyvä pysytellä ajan tasalla. Vaikuttamisen foorumien aktiivinen haku on tärkeää, samoin monipuolisen keikkailuosaamisen kehittäminen.  

Koulutuksen tavoite 

Koulutuksen tavoite on antaa kokemustoimijalle eväät rakentaa sairastumisen ja selviytymisen kokemuksistaan tarina ja osaamista sen muokkaamiseen erilaisten yleisöjen ja esiintymistilanteiden tarpeisiin. Koulutuksen näkökulma on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Koulutus valmentaa ottamaan vastaan ja antamaan rakentavaa palautetta. Yhtenä tavoitteena on myös opastaa kokemustoimijaa huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja jaksamisestaan vaativassa vapaaehtoistehtävässä.  

Koulutus kannustaa pitämään yllä ajantasaiset tiedot oman hengitysyhdistyksen toiminnasta ja perustiedot Hengitysliitosta kansalaistason näkökulmasta esiintymisissä kuulijoille kerrottaviksi. 

Koulutuksen rakenne  

Koulutusohjelman ohjeellinen laajuus on 24 tuntia ryhmätyöskentelyä lähiopetuksena ja 20 tuntia itsenäistä työskentelyä. Ohjelma sisältää kaksi lähiviikonloppua ja kolme ohjattua työskentelyistuntoa verkossa niiden välillä. Ennen päätösviikonloppua osallistujat esittävät rakentamansa kokemustarinan yleisölle vähintään yhden kerran. Toisessa lähitapaamisessa koulutettavat pitävät näyttöluennon. Kaikkien osioiden hyväksytty suorittaminen on edellytys koulutustodistuksen saamiselle.  

Sopimus kokemustoimijuudesta 

Kokemustoiminta on Hengitysliitossa sopimuspohjaista vapaaehtoistyötä. Liitto tarjoaa kokemustoimijoille markkinointimahdollisuuksia sekä tukea ja täydennyskoulutusta. 

Kokemustoimintaverkosto  

Kokemustoimintaverkosto on 35 kansanterveys- ja vammaisjärjestön yhteenliittymä. Se järjestää koulutuksia järjestöjen yhteistyönä. Useat järjestöt kouluttavat omia kokemustoimijoitaan omissa koulutuksissaan. Kokemustoimintaverkoston kouluttajapankissa on noin 500 kokemustoimijaa. Lisätietoa löytyy osoitteessa www.kokemuskoulutus.fi