Small menu 1

Yhdistysten järjestämät matkat

Laki matkapalveluyhdistelmistä on tullut voimaan 1.7.2018. Laki koskee myös joitakin yhdistysten järjestämiä matkoja. Laki tulee sovellettavaksi yhdistysten järjestämiin matkoihin, mikäli matka: kestää yli 24 h ja sisältää yöpymisen ja matkalle voi osallistua olematta yhdistyksen jäsen.

Matkapalveluja ovat paitsi kuljetus ja majoitus myös autonvuokraus sekä muut matkailupalvelut, kuten pääsyliput eri tapahtumiin. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät alle 24 tuntia kestävät matkat, jotka eivät sisällä yöpymistä sekä matkapalveluyhdistelmät, joita markkinoidaan rajoitetulle ryhmälle satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua, esimerkiksi juuri yhdistysten jäsenille muutaman kerran vuodessa järjestämät satunnaiset matkat. Siten esimerkiksi yhdistyksen järjestämä teatterimatka (kuljetus ja lippu) tai kylpylämatka jäsenille (kuljetus ja majoitus) ei kuulu lain soveltamisalan piiriin.

Mikäli yhdistys järjestää matkoja, johon lakia sovelletaan, sen tulee huomioida lain vaatimukset. Uusi laki sisältää mm. nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset seikoista, joista matkustajalle on annettava tietoa ennen matkapakettisopimuksen tekemistä tai yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä. Näiden ennakkotietojen lisäksi matkustajalle olisi annettava vakiotietolomakkeella tietoja matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista. Lisäksi laissa säädetään vakuuden asettamisesta. Matkanjärjestäjä on vastuussa matkustajalle koko matkapaketista, esimerkiksi matkaan kuuluvista palveluista kuten kuljetuksista ja majoituksesta. Yhdistysten vakuutukset.
 
Lisätietoa kuluttaja- ja kilpailuviraston sivuilta: 
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkapalveluyhdistelmien-tarjoajille/uusi-matkapakettilaki-2018/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkapalveluyhdistelmien-tarjoajille/yhdistys-matkanjarjestajana/

Laki kokonaisuudessaan: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901