Small menu 1

Yhdistysten vakuutukset

Vakuutusturva yhdistysten toiminnassa

Aluetyöryhmien tapaamiset ja kehittämis- ja neuvottelupäivät
Hengitysliitolla on vakuutus aluetyöryhmien tapaamisia ja kehittämis- ja neuvottelupäiviä varten. Tämä vakuutus on voimassa kokouksissa ja välittömillä kokousmatkoilla.

Helin kesä
Hengitysliitto vakuuttaa Helin kesään osallistujat ryhmätapaturmavakuutuksella.

Yhdistyksen järjestämät tilaisuudet
Järjestettäviin tilaisuuksiin ja tapahtumiin yhdistyksen on joskus tarpeen hankkia erillinen, tilaisuuskohtainen tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus. Käytännössä kyse on toiminnan vastuuvakuuttamisesta, mutta vakuutus tehdään määräajaksi ja tilaisuudelle kerrallaan.
 
Vakuutus voi olla tarpeen hankkia, koska järjestäjä on korvausvastuussa ulkopuolisille tapahtuneesta henkilö- ja esinevahingosta. Korvausvelvollisuus syntyy, jos vahingon taustalla on tilaisuuden järjestäjän tuottamus eli huolimattomuus-, virhe- tai laiminlyönti.
 
Tapahtumiin osallistuvien matkat tehdään omalla vastuulla ja autolla liikkuvilla tulee luonnollisesti olla voimassa oleva liikennevakuutus.

Yhdistysten järjestämät matkat
Yhdistysten järjestämien matkojen yhteydessä yhdistyksen on ilmoitettava, ettei se ole vakuuttanut osallistujia. Osallistujille suositellaan omaa matkavakuutusta. 

Talkoot
Yhdistys voi ottaa talkoisiin vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen.

Liikuntaryhmät
Liikuntaryhmille voi ottaa vapaaehtoisen ryhmätapaturmavakuutuksen. Yhdistys voi ilmoittaessaan ryhmistä tai ryhmiin ilmoittautumisen yhteydessä mainita, että harjoittelu tapahtuu omalla vastuulla.