Small menu 1

Ovatko yhdistyksen nimenkirjoitustiedot ajan tasalla?

11.12.2020
Yhdistysrekisteriin rekisteröidyt tiedot yhdistyksen nimenkirjoittajista saattavat vaatia päivittämistä, jotta yhdistys voi valtuuttaa henkilöitä asioimaan yhdistyksen puolesta esimerkiksi veroasioissa.

Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia yhä käyttävät Verohallinnon asiakkaat saavat lisäaikaa siirtyä Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään Suomi.fi-palveluun. Verohallinnon ja tulorekisterin palveluissa voi asioida Katso-tunnistautumisen ja -valtuuksien avulla 30.4.2021 asti.

Nimenkirjoitus aina kaksi yhdessä

Sääntöjen mukaan yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja sihteeri tai muu hallituksen määräämä henkilö, aina kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajiksi on varminta ilmoittaa yhdistysrekisteriin vähintään 3 nimeä. Kahdesta nimenkirjoittajasta toisen estyessä väliaikaisesti tai pysyvästi, nimenkirjoitusta vaativia asioita ei voida hoitaa. Uuden nimenkirjoittajan nimeäminen ja ilmoittaminen yhdistysrekisteriin vie aikaa ja esimerkiksi pankkisopimuksen tms. tekeminen viivästyy.

Jos nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistyksen edustamiseen vaaditaan kahta tai useampaa henkilöä yhdessä, valtuushakemus Suomi.fi-valtuuksiin tehdään Digi- ja väestötietovirastolle suomi.fi-verkkosivulla.

Lisätietoja: Yhdistysrekisterin neuvonta, puhelin 029 509 5959, ma-pe kello 9-16.15.