Small menu 1

Toimintatonnien selvitykset vuodelta 2020

11.01.2021

Selvitys yhdistyksen saaman avustuksen käytöstä tulee toimittaa Hengitysliittoon 15.2.2021 mennessä. Selvityslomake on yhdistysnetissä erillisenä liitetiedostona. Mikäli koko avustussummaa ei ole käytetty vuonna 2020, ota välittömästi yhteyttä: Eeva Palmroos puh. 040 520 5475 tai eeva.palmroos(a)hengitysliitto.fi.

Selvityksen liitteet voitte lähettää niiden valmistuttua

  • toimintakertomus ja tunnusluvut (ei tarvitse erikseen lähettää, jos lomake täytetty Kilta-järjestelmässä)
  • tilinpäätös ja kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma, kirjanpidon pääkirjaote tai muu vastaava kirjanpidon tuloste, joka todentaa avustuksen käytön

Kysely koronapandemian vaikutuksesta jäsenjärjestöavustuksella toteutettuun toimintaan

Jäsenjärjetöavustuksen eli toimintatonnin myöntäjä STEA kerää tietoa koronapandemian vaikutuksesta jäsenjärjestöavustuksella vuonna 2020 toteutettuun toimintaan. Kaikkien toimintatonnia vuonna 2020 saaneiden yhdistysten edellytetään vastaavan koronakyselyyn 15.2.2021 mennessä. Oman alueenne järjestöasiantuntija auttaa tarvittaessa.