Small menu 1

Viestintä

Hengitysyhdistyksen toiminnasta on tärkeää kertoa sekä omille jäsenille, yhteistyökumppaneille, paikallisille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, medialle ja päättäjille. Hengitysyhdistyksen aktiivisen viestinnän tuloksena myös muut ihmiset voivat saada ensikontaktin yhdistyksen toimintaan ja kiinnostua siitä. 

Suunniteltu ja säännöllinen viestintä tukee tiedon levittämistä ja tehostaa usein sen vaikutusta.

Yhdistysnetin tässä osiossa löydät perustiedot siitä, mitä kaikkea hengitysyhdistyksen viestintään voi kuulua. Lisäksi esitellään, mitä tukipalveluja ja materiaaleja Hengitysliitto yhdistyksilleen tuottaa.